Privacybeleid

WIE ZIJN WE

Ons website-adres is: http://hetliegendkonijn.be.

PRIVACY

Wanneer u contact opneemt met de redactie van Het Liegend Konijn dan wordt uw mailadres enkel gebruikt om te reageren op uw vraag of uw opmerking. De redactie geeft geen adressen of andere gegevens door aan derden.

E-MAIL

De inhoud van alle e-mails van de redactie, met eventuele bijlagen, is alleen bestemd voor de persoon of organisatie aan wie de e-mail gericht is en alleen voor het daarin opgegeven doel of gebruik. Elk gebruik van de informatie uit de e-mails (bewerken, doorsturen, verspreiden in welke vorm ook) door anderen dan de geadresseerde, is verboden. Aan wie per vergissing een mail van de redactie krijgt, vraagt de redactie dat te melden zodat het foute e-mailadres kan worden gewist.

EXTERNE INFORMATIE

Deze website bevat links naar websites en toepassingen van derden. De redactie heeft geen vat op de inhoud of op andere kenmerken van deze sites of toepassingen en is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

LINKEN

Het is elke bezoeker toegestaan, na voorafgaande toestemming, een koppeling te leggen tussen zijn site en de site ‘Het Liegend Konijn’.

MELDING

De informatie die de bezoeker op deze website vindt, kan – niettegenstaande alle goede zorgen – onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. De redactie staat niet in voor de geschiktheid of nauwkeurigheid van de informatie en de gevolgen van eventuele fouten. De bezoeker wordt verzocht de redactie op de hoogte te brengen van elke foute, onwettelijke of ongepaste inhoud die op de website zou staan zodat redactie de nodige maatregelen kan nemen.

AUTEURSRECHTEN

© Voor de teksten berusten de copyrights bij de redactie van Het Liegend Konijn. Afdrukken, kopiëren of bewerken van de teksten in welke vorm of op welke manier dan ook, is niet toegestaan. Alle rechten voorbehouden.
© Voor de gedichten berusten de copyrights bij de desbetreffende dichters.
© Voor de recensies berusten de copyrights bij de recensent en/of zijn medium.
© Voor alle video’s, foto’s en site zelf berusten de copyrights bij Lodewijk Deleu, ikwashier.live. Kopiëren, aanpassen, vertalen of bewerken van het geheel of van een gedeelte van de site, in welke vorm of op welke manier dan ook, is niet toegestaan.

TOEPASSING

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website alsook alle afgeleiden zoals magazines, boeken, nieuwsbrieven, social, enz. Door gebruik te maken van deze website verbindt de bezoeker er zich toe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

CONTACT

Het Liegend Konijn
p/a Jozef Deleu, Murissonstraat 220, BE-8930 Rekkem
redactie@hetliegendkonijn.be
redactie@hetliegendkonijn.nl

DERDE PARTIJ

Het Liegend Konijn wordt uitgegeven door Uitgeverij Polis, onderdeel van Pelckmans uitgevers, die o.a. de abonnementen van Het Liegend Konijn beheert. De meest recente versie van de privacyverklaring van Uitgeverij Polis en Pelckmans uitgevers vindt u op https://www.pelckmansuitgevers.be/nl/privacy Voor concrete vragen die verband houden met je privacy, kan je terecht op privacy@pelckmansuitgevers.be