Inhoud 2007

2007-1

5e jaargang – nummer 1 – januari 2007 – 365 nieuwe gedichten van 85 dichters -themanummer: ‘VERANDERLIJK’

Jozef Deleu
Bij het themanummer.
Dat het schijnbaar onveranderlijke ‘veranderlijk’ is, blijft ons verbazen. Alles waar we greep op menen te hebben, kan ons ontsnappen, zoals water dat de vorm aanneemt van de grilligste bedding. Ons brein, een dynamisch systeem, wordt onophoudelijk door nieuwe impulsen beïnvloed.
Deze onbestendigheid laat ook sporen na in het werk van dichters. Zij communiceren immers op een eigenzinnige manier over zichzelf en over de wereld waarin zij leven. Kennis en ervaring van verleden en heden stapelen zij op, zoals ieder mens, in hun feilbaar geheugen. Soms voorvoelen ze wat er staat te gebeuren. Eenduidigheid en verstarring staan haaks op poëzie.
Poëzie beantwoordt niet aan onze behoefte om geïnformeerd te worden, maar gaat over de dingen waar wij geen woorden voor hebben. Daaraan ontleent ze haar duurzaamheid, ondanks haar niet-aflatende veranderlijkheid.
Ook het medium van de dichter, de taal, evolueert voortdurend onder de druk van nieuwe mogelijkheden en behoeften. In een poging om onbekende gelaagdheid bloot te leggen of zelf te creëren, halen de dichters vaak de taal vakkundig uit elkaar. Dat vereist aandachtige lectuur. Poëzie is geen mededeling en evenmin de verwoording van een gedachte. Ze is ervaring en in hoge mate wijsheid. Wat dichters door de kracht van de suggestie weten op te roepen, beantwoordt aan de behoefte om door te dringen tot het mysterie van het bestaan.
Het woord ‘veranderlijk’ inspireerde vijfentachtig dichters, met heel uiteenlopende poëtica’s en van alle leeftijden, voor dit lustrumnummer. Charles Ducal droeg het gedicht ‘Onvindbaar’ op aan het jarige tijdschrift. Het evoceert treffend waar Het Liegend Konijn voor staat:

Omdat het liegt en dus kan veranderen
omdat het maar zichtbaar is tussen de lijnen
omdat het ontdekt wat al lang is ontdekt
maar nooit op deze onmogelijke wijze

omdat het zich aanpast, ook aan het zeer grijze
omdat het de jager zelf heeft gewekt
omdat het elk schot tot een spat kan verkleinen
omdat het gestroopt en verhandeld

nog nooit is gevat.

Deze subtiele aansporing om onveranderlijk door te gaan, vervult mij met grote erkentelijkheid aan de dichters, de uitgever en de lezers. – Jozef Deleu, hoofdredacteur.

Jan-Willem Anker (1978)
• Als de schemering 1.2.3

Robert Anker (1946)
• 180°
• Jack 1.2.3.

Jan Baeke (1956)
• Een huis maakt veranderlijk 1.2.3.4

H.H. ter Balkt (1938)
• Laaglandse hymnen, Reina Prinsen Geerlings
• De toeëigenaars werden grondwolven
• Mij zal ooit iets beters invallen
• Ga naar huis poëzie
• De verduivelde raadhuizen vallen om
• Ritten 1.2
• Nevelgaard vaarwel

Maria Barnas (1973)
• Vlucht
• Tussen voor- en achterkamer
• Burgerdam

Bas Belleman (1978)
• Misleidingen 1.2.3

Abdelkader Benali (1975)
• Woordenkransen uit belegerd Beiroet

Arie van den Berg (1948)
• Weerhaan I.II.III

Huub Beurskens (1950)
• Deur van glas
• Het feest van de duif
• Nazomer
• Ombraamde putten
• Vaak mag ik naar een weide terug
• Na school
• Buitengesloten uil
• Herfsttijloos
• Een dag in maart

Lut de Block (1952)
Alles veranderde met de komst van O
• Epifanie
• Genese
• Osmose

Paul Bogaert (1968)
• Zonder kleren…
• Je herinnert je het zweet en de sfeer…
• Dit ben ik en dat ben ik.

Mark Boog (1970)
• Zeven metamorfosen I.II.III.IV.V.VI.VII

Pieter Boskma (1956)
• Uit zicht
• Harmonieuze honger
• Het nieuwe gedicht
• Drager
• Voor wie omhoog valt
• Voor wie gelijk heeft
• Confiscatie
• Goede raad is
• De noodzaak van
• De eenvoud des geloofs

Stefaan van den Bremt (1941)
De wereld, een draaiorgel
• Scenografie
• Dramaturgie
• Tussenspel
• Sotternie
• Verplaatsing van tijd
• Intermezzo
• Tegentijd
• Vernauwing van plaats
• Open einde

Tsead Bruinja (1974)
• Burgemeester
• Bang voor de dood
• Mijn zoon voor € 40, – P.U.
• De wind draait…

Frans Budé (1945)
• Verplaatsingen

Geert Buelens (1971)
• Vervelingsmanagement
• Consumptiekansen

Hendrik Carette (1946)
• Een oude Leviathan
• Een witte Groenlander
• Een hondenmaaltijd met meelballen

Miguel Declercq (1976)
Koerswijzigingen
• Sleur
• Hoe we onszelf moed inspreken
• Lyrisch

T. van Deel (1945)
• Dit moment
• Zilverabeel
• Ballade van de ansjovis

Paul Demets (1966)
• Lavoir
• Steen
• Wikkel

Bernard Dewulf (1960)
• Meisje uit de Kempen 1.2
• Woord

Charles Ducal (1952)
Op deze onmogelijke wijze
• Forchta in bivonga
• Zwijgen is goud
• Materiaal
• Willekeur
• Faq 1
• Stadsdichter
• Onvindbaar

Serge van Duijnhoven (1970)
• Transformatie
• Keervers
• Zelfportret zonder ik I.II
• Van de genen ’t zelfzuchtig seizoen
• Van dien aard
• Zweer af de prietpraat
• Teletopia

Anna Enquist (1945)
Sluipwegen van de woede
• Keizer
• Oud
• Woordenboek

Piet Gerbrandy (1958)
• Zeven treden I.II.III.IV.V.VI.VII

Eva Gerlach (1948)
• Driemaal veranderd 1.2.3

Ruben van Gogh (1967)
• Fron(t)taal I.II.III.IV

Koenraad Goudeseune (1965)
• Veranderlijk 1.2.3

Jo Govaerts (1972)
• Borst
• Billen
• Hand
• Rug
• Haren

Hans Groenewegen (1956)
• Morgen wordt het warmer I.II.III.IV

Luuk Gruwez (1953)
• Lamentatie voor Juul
• Aan tafel I.II.III.IV
• Versterving

Lloyd Haft (1946)
• Drie brieven aan de evangelist Johannes I.II.III

Micha Hamel (1970)
• Gestalten
• Bevindingen

Elma van Haren (1954)
• Aanloop tot de snoekduik
• Repelsteeltjemeditatie

Stefan Hertmans (1951)
• Nostra meglio gioventu 1.2.3.4

Ingmar Heytze (1970)
• Bruiloft
• Studentenhuis
• Replieken
• Mutatis mutandis
• Kopermeisje
• Gangsterliefje
• De gevoelige plaat
• Zo ver weg
• Tattoo Bob
• Tekens

Rozalie Hirs (1965)
• De tijd van een boom
• Hartkamers
• Van dagen

Peter Holvoet-Hanssen (1960)
Vijf switchende gedichten
• Grafschrijver
• Minutero
• Gebroken huis 1.2
• Spokenlied 4
• Nachtwijsje

Philip Hoorne (1964)
• Mijn kruis! Mijn kruis! Een kingdom voor mijn kruis!
• Kippig gedicht over haan inclusief moraal
• Lucky
• Ooit ergens tussen A’pen en A’dam
• Voor het verscheiden
• TV zee

Sylvia Hubers (1965)
• Hij is niet thuis
• Met water
• Het zeggen van de dingen
• Oké, dan maar niet in de lepeltjeshouding
• Bij haar slapen
• Poire Belle Hélène
• In staat tot zagen

René Huigen (1962)
Triptiek
• Jheronymus Bosch
• Wintertuin
• Wereldei

Mark Insingel (1965)
Veranderlijk
• Ik nam de benen
• Als ik een huis bouw
• Alsof ik kleiner
• Veranderlijk
• Wat ik niet kon
• Waar ik zijn wil
• Straks wordt het zo

Saskia de Jong (1973)
• Gisteren was een witte raaf
• Ik drink…
• Zo het…

Roland Jooris (1936)
• 3 Variaties voor de linkerhand

Hester Knibbe (1946)
• Wet
• Zeus, de olympische schildpad
• Uit stof
• Bedrieglijke dagen 1.2.3.4

Gerrit Komrij (1944)
• Tussen twee geluiden

Rutger Kopland (1934)
• Tuin 1.2.3

Anton Korteweg (1944)
• Naar Schouwen
• Over de waarheid
• In de lift
• Hallo, met mij
• Echtpaar, 25 jaar getrouwd

Frans Kuipers (1942)
• Landschappentroost oftewel het jaar van de rups 1.2.3.4.5.6

Wiel Kusters (1947)
• De hitte zegt
• Romance
• Historisch fragment (1918)
• Vluchtig
• Nazomer

Astrid Lampe (1955)
• De klos nog voor je stopt
• We zijn al dood troostte hij we zijn al dood
• Vlugzout in de dug-out van onze privé drugstore

Marije Langelaar (1978)
• Vogel
• Stad• Brein

Joke van Leeuwen (1952)
Veranderlijk
• Waan meent zich hier gezeten te weten…
• De taal van snaren en gebaren…
• Een men zegt ik kan niet echt zingen…
• Een men zegt: geloof maar…

Peter van Lier (1960)
Allemaal aanbiedingen
• Un bonk sap
• Eurootje de kiloooo
• Effe iets leuks
• Alles vers gesneden
• Niet te geloven

Erik Lindner (1968)
• Terrein
• Ik zeul met lood…
• Kranten blijven liggen…
• Het Noorden…
• Bomen buigen weg…
• Een man hangt uit een raam…

Jannah Loontjens (1974)
• Golven
• Ga toch slapen
• Opperdepop

Gwy Mandelinck (1937)
Optelsom
• Hinderlaag
• Groei
• Verbinding

Erik Menkveld (1959)
• Waarom?

K. Michel (1958)
• Brel komt op bezoek 1.2.3.4.5.6.7.8

Thomas Möhlmann (1975)
• Kop
• Munt
• Rand

Els Moors (1976)
• Ik kom aangelopen…

Erwin Mortier (1965)
• Politique des poètes 1.2

Maja Panajotova (1951)
• De reiskist
• Voorbij
• Kaleidoscoop

Hagar Peeters (1972)
• Aan mijn dartele veranderlijkheid
• Zelfportret aan tafel
• Op de ruggen van olifanten
• Europese jeremiade
• De roep die ik in mijzelf hoorde
• Aan Alvaro de Campos, heteroniem van Pessoa

René Puthaar (1964)
• Zij verandert

Martin Reints (1950)
• Rietkraag
• Oponthoud
• Gnoe

David Van Reybrouck (1971)
• Kwetsen 1.2.3.4.5

Filip Rogiers (1966)
• Alleman 1.2.3.

Alfred Schaffer (1973)
• Landverhuizing I.II.III.IV

Patty Scholten (1946)
• Kamelenmarkt in Egypte
• Het olifantenorkest
• Bruno
• Global heating
• Dooie mus
• De dieren van de tsunami

Rob Schouten (1954)
Vijf changementen
• Het is niet anders
• Val van de dictator
• Psalm
• Spijs (verandering van)
• Mr. en Mrs. Pepys

Shrinivasi (1926)
• Veranderlijk I.II.III.IV

Albertina Soepboer (1969)
• Getijdelijk 1.2.3.4.5.6.7

Erik Spinoy (1960)
• Nooit
• Zacht
• Versteend
• Smaak
• Hoezeer
• Wilgenblad

Lucienne Stassaert (1936)
• Met wisselend gemoed 1.2.3.4

Toon Tellegen (1941)
• Veranderingen
• Gelijken
• Ten dode opgeschreven hond
• Dochter

Hans Tentije (1944)
• Een kind als dit I.II.III.IV.V.VI.VII

Willem van Toorn (1935)
• Nazomer 1.2.3

Miriam Van hee (1952)
• Film 1.2.3

Peter Vermeersch (1972)
Verkleuringen
• Het inleggen en het konfijten
• In potten zitten we –
• Nee, niet dat we bewaren…
• Dit is het houvast…
• Is het te zien…

Marjoleine de Vos (1957)
• Schoksgewijs

Leo Vroman (1915)
Jeldican’s veranderingen
• Korte inhoud van het voorgaande
• Zijn veranderingen
• Einde

Henk van der Waal (1960)
Die het derwaartse aan je waagt
• Bahalve kans…
• Zoals zovelen…
• Je neerleggen…
• Zo snel van je terug…

Ad Zuiderent (1944)
• Voor de verandering
• Veerhuis
• Over de brug
• Wind in het haar

2007-2

5e jaargang – nummer 2 – oktober 2007 – 140 nieuwe gedichten van 21 dichters

Arnoud van Adrichem
• Mindere goden I, II, III, IV, V
• Vis I, II, III, IV

Bernlef
• Choreografie van een meisje van drie 1. 2. 3. 4. 5
• Hoe muziek haar verliet
• Piano
• Zachte dwang
• Natuurlijke toestand
• Wat ons rest

Kurt De Boodt
• Manifest
• Walgvogel in wonderland
• Het dichtertje
• Zelfverlies

Anneke Brassinga
• Vroeger
• Vroeger later
• Ontwaken 1. 2
• Schots

Tsead Bruinja
EEN ZESTIGJARIGE HONKBALTRAINER
• een zestigjarige honkbaltrainer…
• we hadden gehoopt dat hij er eerder mee was gekomen…
• ze was een intelligente vrouw…
• omdat hij denkt dat ze de krant niet leest…
• we applaudisseerden voor het nieuwe vliegveld van soematra…
• ik ben de geitenkaas vergeten uit mijn tas te halen…
• vorige week moest de japanse nieuwsdienst zijn excuses aanbieden…

Remco Campert
• 1944
• Notitie
• Gemiste kans
• Tijd van toen
• Poëzie
• Meneer de Lange 1. 2. 3. 4

Emma Crebolder
• Vreemd en vanouds
• Stof en suikerriet
• Fort en flanken
• Danser en dictatuur
• Ik hoorde iemand iets vergeten…
• Diep onder deze sporendragers liggen…
• En nu halfzingend halfsprekend…
• Schemering en snelweg
• Hazelaar en hommel

Eric Derluyn
• Enkele gedachten bij de ruïnes van de abdij van Sint Orens
• Stormhut
• Huis aan de bras
• Een veloeren nacht

Lies Van Gasse
• Even voor de ochtend en alweer…
• Telkens ik mijn hoofd ‘s nachts…
• Zwemmen. Snijdend door het water klieven.
• Onder ons wordt nog geslapen, onhandig…

Peter Ghyssaert
• De geur van fijn vet
• Geschiedenis
• De strijkstok
• Schubertiade
• Treurwilglied
• Smetana’s toon
• Küssnacht,Vierwaldstättersee
• Mozaïek I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X
• Ontmoeting
• Donker geborduurde bloem

Chris Honingh
• Lunapark

Sylvia Hubers
• Met stopverf
• Ik kan je ruiken, zei de generaal
• Van wie ook weer was ik
• Op het zadel
• Naald en draad
• Iedereen is veilig
• U hebt mij gevraagd
• Als ik de moed heb
• Geen zicht op de feitelijkheid
• Stoelen poten uit

Tjitske Janssen
• Alle meisjes zijn verliefd op mijn broer
• Ze zeggen dat je dood bent…
• Wie van u heeft er nog nooit een lepel gekocht?
• De stiefmoeder van Sneeuwwitje
• Ze beginnen er niet mee wanneer het nog dag is

antoine de kom
• Met het fluweel…
• Het is uiteindelijk alleen maar…
• Het was in de tweede hangar ik meen…
• Dit blauw komt nogal…
• Nog in het donker schoof je…
• Ik zou weer in de vroegte op het marmer…

Herman Leenders
• Geschenk uit de hemel
• Aubade
• Ik moet er naar kijken
• Vlinder
• Bolster
• De brug

Els Moors
• De man met de vrouw in de rolstoel…
• Het water…
• Neem ik de hand aan…
• In geen tijd blaat ik…
• Kom ik je halen…
• De wielen van de trein die op het spoor fluiten…

David Nolens
• In de witte mars verzamelt zich de pijn…
• Dit is nu een leven…
• Het reinigingsritueel
• Hij heeft zijn eigen huis…
• Koffie is zwart…

Tonnus Oosterhoff
• Tot poeder gewreven tussen de bronzen…
• Beginnen van me weg te varen…
• Wijdere jaszak…
• Echt dode noot…
• Als je niet buigt, word je gebogen…
• De pannekoeken reppen zich…

Reine De Pelseneer
• Lerna I. II. III
• Glimp
• Sprank

Erwin Steyaert
• Alzheimer
• Petite histoire
• Wat vooraf gaat
• Pinksterdeemstering

Peter Verhelst
• Redding 1. 2. 3. 4
• Crash stills 1. 2. 3. 4
• Muur na muur
• Tegen de muur