Presentatie 2016

Het Liegend Konijn 2016-1

Het nieuwe nummer van Het Liegend Konijn werd op dinsdag 10 mei 2016 gepresenteerd in het Antwerpse Stadhuis. Op die dag werd ook het archief van de eerste dertien jaargangen (2003-2015) van Het Liegend Konijn, overgedragen aan het Letterenhuis in Antwerpen. Dit archief bevat de correspondentie van de redacteur met 315 dichters die aan het tijdschrift hebben meegewerkt. Het geeft een beeld van de manier waarop het tijdschrift tot stand komt en het biedt ook een uniek overzicht van de rijkdom en de diversiteit van de hedendaagse poëzie. Philip Heylen, Schepen van Cultuur van Antwerpen, nam op het Schoon Verdiep van het Stadhuis deze schenking voor het Letterenhuis in ontvangst. Leen Van Dijck, directeur van het Letterenhuis, noemt dit archief “een uitzonderlijk waardevolle aanwinst”.

Toespraak Jozef Deleu

Mijnheer de Schepen van Cultuur van Antwerpen,
Mevrouw de Directeur van het Letterenhuis,
Vrienden, dichters en lezers van Het Liegend Konijn,

De oprichting van Het Liegend Konijn was voor mij de realisatie van een lang gekoesterde droom. In het najaar van 2002 werden hier ter stede, in de Brasserie Andersen op de Keyserlei, concrete afspraken gemaakt voor de publicatie van Het Liegend Konijn. Uitgever André Van Halewyck zou zorgen voor de uitgave en de verspreiding in ons land en zijn Nederlandse collega Annette Portegies van Uitgeverij Meulenhoff, beloofde de verspreiding in Nederland ter harte te nemen. Het Liegend Konijn zou nieuwe poëzie uit het hele taalgebied publiceren en moest daarom ook in het hele taalgebied beschikbaar zijn.

Tijdens de opening van de 66ste Antwerpse Boekenbeurs op 29 oktober 2002 bood Dorian van der Brempt, toenmalig directeur van boek.be, mij de gelegenheid om de geboorte van het nieuwe tijdschrift aan te kondigen. Op dat moment kon ik al de inhoud van het eerste nummer bekendmaken. Tien dichters verleenden er hun medewerking aan: de Nederlanders Anna Enquist, Rutger Kopland, Anton Korteweg, K. Michel, Marjoleine de Vos, Menno Wigman en de Vlamingen Luuk Gruwez, Stefan Hertmans, Leonard Nolens en de debutant David Van Reybrouck. De publicatie van het eerste nummer in april 2003 bleef niet onopgemerkt. Het Liegend Konijn kon aan zijn rooftocht beginnen.

Dertien jaar lang werd Het Liegend Konijn met succes uitgegeven door André Van Halewyck. De Nederlandse co-editeurs waren achtereenvolgens Uitgeverij Meulenhoff en Uitgeverij Van Gennep. Het blad verwierf bekendheid bij dichters en lezers. De nummers werden ook omvangrijker. In die dertien jaar kon ik ook drie themanummmers samenstellen: in 2005 Hiernamaals, in 2007 Veranderlijk en in 2014 Oorlog. De groei van het tijdschrift werd mede mogelijk gemaakt door het jaarlijks
mecenaat van Standaard Boekhandel, Koning Boudewijn Stichting, Vlaams-Nederlands Huis deBuren en door subsidies van het Vlaams Fonds voor de Letteren en een paar keer ook van het Nederlands Letterenfonds.

Nadat André Van Halewyck mij in de loop van 2015 had meegedeeld dat hij het tijdschrift niet langer kon uitgeven, heb ik een even geïnspireerde als enthousiaste uitgever gevonden in Harold Polis. Er werd een heldere overeenkomst tussen de nieuwe uitgever en de redacteur afgesloten. Uitgeverij Polis geeft vanaf 2016 Het Liegend Konijn uit.

Zopas verscheen, in een nieuwe vormgeving, het 1ste nummer van de 14de jaargang. Dertig dichters hebben eraan meegewerkt. Het tijdschrift werd een stijlvol en aantrekkelijk “wit konijn”. Sinds de publicatie in 1926 van ‘Diergaarde voor kinderen van nu” van Paul van Ostaijen, weten we hoezeer het konijn ons kan verrassen en verblijden.

De opzet van Het Liegend Konijn is ongewijzigd gebleven. Het blad publiceert uitsluitend poëzie van nu, geschreven door dichters van nu, van alle leeftijden. De kracht van dit periodiek wordt uitsluitend bepaald door de kwaliteit van de opgenomen gedichten. Het blad is tolerant en staat open voor diverse poëtica’s. De poëzie van gisteren is niet die van vandaag en die van morgen zal anders zijn dan die van nu. In het zo even verschenen eerste nummer staat nieuw, ongepubliceerd werk van dertig dichters. Straks lezen Charlotte Van den Broeck en Willem Thies, twee dichters van wie werk is opgenomen in dit nieuwe nummer, enkele gedichten voor.

Ik besluit met een woord van oprechte dank aan uitgever André Van Halewyck voor onze uitstekende samenwerking. Ook mijn nieuwe uitgever, Harold Polis, en zijn redacteur Katrien de Loose, ben ik zeer erkentelijk voor de goede en veelbelovende samenwerking. Bij hen heeft Het Liegend Konijn weer een veilig en warm leger gevonden. Als een kleine hommage aan beide uitgevers, lees ik het gedicht dat Charles Ducal in 2007 schreef voor vijf jaar Het Liegend Konijn. Het verscheen in het omvangrijke themanummer ‘Veranderlijk’ en draagt als titel Onvindbaar.

ONVINDBAAR

Omdat het liegt en dus kan veranderen
omdat het maar zichtbaar is tussen de lijnen
omdat het ontdekt wat al lang is ontdekt
maar nooit op deze onmogelijke wijze

omdat het zich aanpast, ook aan het zeer grijze
omdat het de jager zelf heeft gewekt
omdat het elk schot tot een spat kan verkleinen
omdat het gestroopt en verhandeld

nog nooit is gevat.

Als kers op de taart, en de eigenlijke reden waarom wij hier vandaag, met Brabantse luister, op dit Schoon Verdiep van het Antwerpse Stadhuis samenzijn, is het feit dat ik in groot vertrouwen het redactiearchief van de eerste dertien jaargangen van Het Liegend Konijn aan ons uniek Letterenhuis kan schenken.

Dit omvangrijke archief bevat mijn correspondentie met de 315 dichters – 198 Nederlanders en 117 Vlamingen – die in de voorbije dertien jaar aan het tijdschrift hebben meegewerkt. Het archief geeft een beeld van de manier waarop het tijdschrift tot stand komt en het biedt ook een overzicht van de rijkdom en de diversiteit van onze hedendaagse poëzie. Ik ben ervan overtuigd dat het met zorg voor het nageslacht zal worden bewaard, maar ook dat het een bron zal zijn voor allen die begaan zijn met onze hedendaagse poëzie.

Ten slotte dank ik de Stad Antwerpen voor de gastvrijheid en u allen voor uw aanwezigheid op deze feestelijke gebeurtenis.

Jozef Deleu, Hoofdredacteur Het Liegend Konijn, Schoon Verdiep, Stadhuis, Antwerpen, dinsdag 10 mei 2016, 15 uur.

Het Liegend Konijn 2016-2

Op woensdag 5 oktober 2016 werd in de Arenbergschouwburg, Antwerpen, het oktobernummer van Het Liegend Konijn voorgesteld tijdens een hommage aan Paul van Ostaijen. Zijn eerste bundel, Music-Hall, verscheen precies honderd jaar geleden.