Inhoud 2017

2017-1

15e jaargang – nummer 1 – april 2017 – 181 nieuwe gedichten van 35 dichters

JOZEF DELEU
Het Liegend Konijn is ook een wit konijn
Ook in dit eerste nummer van de 15de jaargang krijgt de vergrijzing geen vat op Het Liegend Konijn. Weer wordt aan nieuwe poëzie van debuterende en minder bekende dichters veel aandacht geschonken, zonder het werk van gerenommeerde poëten te verwaarlozen.
Bij de samenstelling van een nummer primeert kwaliteit zoals ik die voor mezelf kan onderbouwen en verantwoorden. Dat maakt van Het Liegend Konijn een eigenzinnige periodiek, waarin twee keer per jaar een staalkaart wordt geboden van de Nederlandstalige poëzie.
Poëzie is niet de assepoester van de literatuur. Ze is draagster van intense verwondering en een ultieme poging om het onzegbare in woorden te verbeelden. Waarachtigheid van leven en overleven leiden in poëzie tot aangrijpende schoonheid. Zo kan de taal van de dichter ook troost bieden in deze tijd vol agressie en geweld, veroorzaakt door onvermogen en wanhoop. Er is meer waarheid in de poëzie dan in de werkelijkheid. Voor dichters zijn er geen grenzen zolang hun woorden gedragen worden door de volheid van de “condition humaine”.
Vertrouwen in de kracht van schoonheid is onontbeerlijk. Wie deze woorden cynisch weglacht of er meewarig over ironiseert, neemt de schrijnende wrevel niet weg om het bestaan zelf dat de mens te boven gaat. Dichters kunnen, ook als ze dat zouden willen, niet hun tijd de rug toekeren en terugvallen op hun individueelste ervaringen. Dichters houden zich staande door hun passie voor de taal waarmee zij het leven zelf te lijf gaan. Het woord is hun instrument, drager van heden, verleden en toekomst. Dichters zijn ook archeologen die zoeken naar de gelaagde en meerzinnige betekenis van de woorden. Daardoor verwerven ze nieuwe inzichten en openen ze ook uitzichten op wat uitzichtloos blijkt te zijn.
Poëzie is geen geneesmiddel, geen drug, maar een uniek medium dat door kan dringen tot de kern van het mysterie van het bestaan, zonder het te ontluisteren. Op het eerste gezicht zijn dichters even overbodig als wetenschappers die aan fundamenteel onderzoek doen. Hun werk heeft geen aanwijsbaar of praktisch nut, het draagt niet meteen bij tot meer consumptie of toenemende rijkdom en prestige. In hun werk worden ze gedragen en gedreven door het oeroude en rusteloze streven van de mens naar kennis, inzicht en begrip. Hun passie overstijgt het alledaagse, zonder het leven zelf te verwaarlozen.
In deze voor het gedrukte woord moeilijke tijd, blijft het redigeren en uitgeven van een poëzietijdschrift een prikkelend avontuur. De creativiteit van de dichters, het engagement van de uitgever, het enthousiasme van de lezers en het mecenaat van enkelen staan garant voor de toekomst van dit periodiek. Ik beschouw het bestaan van dit blad als een daad van verzet tegen de onverschilligheid en het gebrek aan visie van de politieke overheden die in onze landen belast zijn met de zorg voor onze kunst en cultuur.
Het Liegend Konijn is door zijn compromisloos engagement voor de poëzie ook een “wit konijn” geworden. Het mijdt iedere bedrieglijke lichtbak en blijft in alle vrijheid en onafhankelijkheid de onbegrensde ruimte van de poëzie verkennen. – Jozef Deleu – hoofdredacteur

TINA VAN BAREN
Het trillen van veengras
Dingen gebeuren

ABDELKADER BENALI
JIJ EN IK
modern huishouden
krabbels
courier new
ze zeggen
de glijbaan is jouw…

KURT DE BOODT
Dwang
Verwachting
Kattebel
Bult
Fee
Duizeling (Oostende)
Vluchtpunt
Wonderlamp

TIJS VAN BRAGT
Wit huis I
Wit huis II
Lokaal 7

CHRIS CEUSTERMANS
Wat jou minder vrolijk maakt ( Brussels klaaglied)
Sterven is topsport

ERIC DERLUYN
En dan
Ik dacht jij was
Winterzon

LOTTE DODION
V
Voorwaarts
Vreemde vrucht
Vraagstuk
Verlossing
Vadervlekken

ANNEMARIE ESTOR
Een groot vermogen

JAN GEERTS
WAKKER
elke ochtend wekt hij verbazing…
de ochtend werpt een nieuw licht…
kan je de tijd wat zachter zetten…
kon ik maar in je gedachten liggen…
vandaag was alles helder…
ik ben moe…
telkens wanneer ik naar haar kijk…
doe het licht maar uit…

PIET GERBRANDY
Zeven slagen in het donker

MAX GREYSON
Passé composé
Onscherp
Niets te vrezen
Omgangsvormen
Binnenpretje

LUUK GRUWEZ
Tegen het paren
Maagd
Balans 1.2.3.4

PETER HOLVOET – HANSSEN
VIER GEDICHTEN VOOR DE GROTE REUZIN
De ratten van de oude wereld 1.2.3
De vergeten verdediger Intro.1.2.
Oostende onder water 1.2.3
De kleine hond van de grote reuzin

ESTHER JANSMA
Van die dingen 1.2.3.4
Gebedenboek
Waar kraaien zijn
Nieuwbouw

FRANK KEIZER
Zorg en macht

FRANS KUIPERS
TERRA
Waar te beginnen?
Heb moed…
Mijn God…
Onbestaanbaarheid…
Altijd dat toeval…
Altijd die plas op je pad…
In de schoot geworpen gekregen…
En een stem zei…
Iemand, jij of een ander…
Een lievevrouwenbeestje wou ze zijn…
Dit dan…
Zonallemachtig … ( Narrenliedje)

K. MICHEL
Onder bankiers (in de City)

JORIS MIEDEMA
Een krap schilderij
Naaisters van de nacht
Vestingstad

NAFISS NIA
Ik heb de tuinman ontmoet
Halve wereld

TIJL NUYTS
TOERIST
Tawba – Berouw: Centraal Station – Aare Central
Zuhd – Onthouding: De Brouckère
Sabr – Geduld: Sint-Katelijne – Sainte-Catherine
Faqr – Armoede: Zwarte Vijvers – Etangs Noirs
‘Tawadu’ – Nederigheid: Beekkant
Taqwa – Vroomheid: Gare de l’Ouest
Shukr – Dankbaarheid: Jacques Brel
Tawakkul – Volledig vertrouwen: Aumale
Qurb – Nabijheid : Sint-Guido –Saint-Guidon
Maqàm Là-Maqàm – Station Niet – Station

IDUNA PAALMAN
Alles is fantastisch zegt de kapster
Afgekoeld
Weggeschoten
Gruppenunterkunft Blüemlisegg
Ruimte

TOM PARDIJS
Patronen
Beleid heeft soms onverwachte neveneffecten
Of het mogelijk is daar een dezer dagen iets aan te doen I.II

ELVIS PEETERS
Een man 1.2.3.4

BERT VAN RAEMDONCK
Als Alaska, alles als Alaska
Limoncello
Maslach Burnout Inventory
Mutualiteit

DAVID VAN REYBROUCK
Lasnaden 1.2.3

ALFRED SCHAFFER
Levenslang 1.2.3.4.5.6.7.8

MAARTJE SMITS
zalmkanonnen oestermeisjes

ERIK SPINOY
GEEN LEKKERNIJ
En samen ingeslikt
Voorts zegt hier
Bloesem van amandel
Een vos lag vuil
Dat bood perspectief
Zilveren ziel

MARC TRITSMANS
Niet zonder hen
Aarde
Stilte
Water
Vuur
Maan
Zon

MIRIAM VAN HEE
een maand aan het meer 1.2.3

LAURINE VERWEIJEN
Stad in aanbouw
Bezoek aan het land met de rode grond
Hoe we rondjes lopen draaiend om elkaar 1.2.3.4.5.6.7.8.
Slotscène met stervis
Altijd een dood, ergens

GEERT VIAENE
Weg van elkaar
Je hoort zijn pen nog steeds krassen
Waarom wij niet mekkeren
De kunst van het prutsen
De zon is ziek

MARJOLEINE DE VOS
Dat gezicht van je
De engel van het heden
Melancholia
Merels ten spijt
Wat zoeken onze zielen toch reizend op het dak van vervallen schepen?

KIRA WUCK
Insomnia
Bezwering
De nar luidt een nieuw jaar in…

WILLEM VAN ZADELHOFF
Kleine gedichten over de hysterische liefde 1.2.3.4.5.6.7

2017-2

15e jaargang – nummer 2 – oktober 2017 – 161 nieuwe gedichten van 35 dichters

BENNO BARNARD
Het pissende vrouwtje
Bij een verouderd graf
Antropologisch Museum (Mexico City)
Gavrilo
Pianoforte
Bob Dylan

GEERT JAN BEECKMAN
(weeshuis)
Calais
Tijdsgeest

JULIE BEIRENS
ik weet niet of wij horen te trouwen
drie melktanden geleden I.II.III
we zullen nooit dezelfde zijn
er is geen wij I.II
ik vind de woorden niet die we zeggen als iemand sterft I.II.III

HANNAH VAN BINSBERGEN
GOED BEGIN
Wat nu ?
Ik loop in het licht met mijn knokkels in het stof
En dat was dat
Op zoek naar bontgenbootschap
oo ga weg

PAUL BOGAERT
Niemand gelooft dat
Over de provatisering van de openbare ruimye
Geen lezing maar een interactieve sessie
Dat noot. Zo wil ik niet worden.

MARK BOOG
Grote breker 1.2.3.4.5.6.7

ANNEKE BRASSINGA
Tuin van mijn dromen
Onvindbare tuin in de Schaarse Bergen
Paradijstuin zonder adder
Bij de bakker
Voorheen
Gaan, blijven

MAARTEN BUSER
Indien
Ringen tellen
Brandtrap
W.B.

BERNARD DEWULF
TWO CEMEDIANS
1. Zij (Zelfportretten van een vrouw)
Girlie show
Reclining Nude
Woman in the sun
Summer in the city
Evening wind
Two comedians
2. Hij ( Beelden van een vrouw) 1.2.3.4

KEES ENGELHART
De god wreedheid leert ons het volgende
Louter opgewekte levensdrift
De minachting

HESTER EYMERS
Gezelschap
Interieur
Uitzicht
‘s Zomers
Nacht

SHARI VAN GOETHEM
we verlegden het land…
hoe water van harde handen…
er zijn maar twee handen nodig…

ASTRID HAERENS
samenkomst
zitvlak
elke dag
het is onmogelijk niet te liegen in februari
signaal van vertrek

STEFAN HERTMANS
De eerste lettergreep
Haar eenhoorn
Wonderlijk
Magnolia in tegenlicht

ROZALIE HIRS
zeg liefde 1.2.3.4

MAARTEN INGHELS
De avond na mijn doods
De tweede avond na mijn dood
De derde avond na mijn dood
De vierde avond na mijn dood
De vijfde avond na mijn dood
De zesde avond na mijn dood
De zevende avond na mijn dood
De achtste avond na mijn dood

JEROEN VAN KAN
dubbel ongelijk
fonteinsnol
ghasi misschien
ik
het baken
twee keer twaalf
slagklaar

RINSKE KEGEL
Erwt
Boom
Moeder spelen
De aap is bij je

ELSE KEMPS
ziekenhuisafval
stefan.mp4
jachtinstinct
beroepskeuzetesten
leren relativeren met Piepmiep Paula en Bikkelboy Bob I.II.III

HEIDI KOREN
De dag dat ik mijn linkerhand afsneed
Droom
Venus in de derde –Jupiter in de vijfde – Wie dit leest is gek

ONNO KOSTERS
Geen dagje naar het strand I.II.III.IV

BARTHO KRIEK
In het voorbijgaan
De tuin
Pergolesi
Bodhisattva

RUTH LASTERS
Eland
Vast
Berg

K.MICHEL
Pop 1.2.3.4.5

TONNUS OOSTERHOFF
Altijd begrijpen…
‘Dying twice is so boring.’

LEEN PIL
Het koelere gas I.II.III.IV

RENAAT RAMON
Oostendse compagnie
Catwalk
Brownse beweging
Ecriture blanche
Cumulus

ARNOUD RIGTER
Zeventien slotzinnen van onbestaand werk
De dag dat ik een ding word
Ding van dons
Aan wie
Door bedoelingen kijken
In mijn voorhoofdrimpels…
Ter info

BART VAN DER STRAETEN
Gemeenschap
Meteorieten

MAUD VANHAUWAERT
Om niet te zeggen
ik heb het geprobeerd
ik zag je liggen op de grond…
inktvissen spuiten inkt bij gevaar

JABIK VEENBAAS
brief aan seneca, met enige citaten uit diens werk
brief aan een jonge vrouw die filosofie wil gaan studeren
de wonderen der wetenschap

TANIA VERHELST
Ondergronds
Tijd
Huiselijk geweld

HANNAH VAN WIERINGEN
ervaringen van bewegingen aangaande R.

JANTE WORTEL
we wonen in een huis met inbouwkasten
hoogteverschil
lichtgewichtig
mijn vloeibaar
rookschade 1.2.3.4.5.6.7

MIEKE VAN ZONNEVELD
Orfisch
Annunciatie 1.2.3