Pers 2022

2022-1

  • Geen moeizame essays, laat staan gemakzuchtige interviews, alleen pás geschreven poëzie. Juist door al die actualiteit is dit tijdschrift een soort literair monument geworden. (De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde / MdNL, Mario Molegraaf, 27 april 2022) Lees hier verder.
  • Het beste en belangwekkendste boek van de laatste 20 jaar wordt door tientallen auteurs geschreven en verandert constant van gedaante. Het staat niet in toptienen en bevat teksten die schoonheid en troost bieden, maar ook ruwheid, geilheid, onnozelheid, kitsch, sentimentele ontboezemingen en bijzonder gesofisticeerde gedachten. Een boek dat koppig en onuitroeibaar lijkt, dat volgens sommigen geen enkele behoefte lijkt te bevredigen maar telkens opnieuw bevat het nieuwe kiemen, sprankels, nieuwe mogelijkheden, het vaste voornemen het bijltje er niet bij neer te leggen. Een boek voor de toekomst dus. Twee keer per jaar (in de lente en in de herfst) verschijnt Het Liegend Konijn en het bevat poëzie die nog nergens anders verscheen. Onder redactie van Jozef Deleu. (De Standaard, Peter Verhelst, 9 april 2022)