Pers 2018

2018-2

  • “Iedere keer weer is een nummer van ‘Het Liegend Konijn’ een uitnodiging naar de toekomst te kijken waarop de onderscheiden dichters de lezer een blik gunnen.” Lees verder… (Kunsttijdschrift Vlaanderen, Jooris van Hulle, 8 januari 2019)
  • “Wie van poëzie houdt, is allang een trouwe lezer van Het liegend konijn. Dat kan onmogelijk anders.” Lees verder… (Dirk De Geest op mappalibri.be, december 2018)
  • “Het aardige van een verzameling nog ongebundelde gedichten is dat je soms een toevallige verwantschap ziet, zoals in deze aflevering de vraag wat poëzie betekent voor de verschillende protagonisten.” Lees verder… (Meander, Hans Puper, 2018/4)
  • “Dit boek is nog maar eens een boeiende, veelstemmige poëziebibliotheek.” (De Morgen, In een notendop, 24 oktober 2018, p14)

2018-1

  • “Altijd weer een plezier door dit boekwerk (256 p.) met pril materiaal te bladeren. De verscheidenheid doet de aandacht niet verslappen, wat bij een bundel van een dichter nog wel eens kan gebeuren. Niet omdat het werk zou vervelen maar meer omdat er een soort van overdaad kan optreden die eerst verteerd moet worden om weer verder te kunnen lezen. Bij een bloemlezing als HLK, wordt de lezer steeds opnieuw geprikkeld door een andere dichter, andere stijl en thematiek.” (Literair Nederland, Ingrid van der Graaf, 29 juni 2018, link)
  • “Ook het jongste nummer van Het liegend konijn biedt, met andere woorden, boeiend leesvoer (ruim 250 bladzijden) te over. In zijn korte editoriaal pleit Deleu voor een poëzie die mikt op meerwaarde en zich niet vergenoegt met loutere performance of banale taal. Toch belet die overtuiging niet dat heel wat jonge performer-dichters hier met voortreffelijk werk vertegenwoordigd zijn. Het is vanzelfsprekend onbegonnen werk om alle 34 dichters hier voor te stellen of zelfs maar op te noemen. Poëzieliefhebbers weten al lang dat dit tijdschrift gewoonweg verplichte lectuur is en een vaste plaats verdient in de boekenkast.” (Mappalibri, Dirk De Geest, juni 2018)
  • “Jozef Deleu laat in het eerste nummer van Het Liegend Konijn opnieuw zien hoe gevarieerd het Nederlands/Vlaamse poëzielandschap is. (…) Nog niet gebundelde poëzie moet een goed zichtbaar podium hebben. Deleu biedt dat keer op keer.” (Meander, Hans Puper, 2018/6)
  • “Honderden dichters werkten in de voorbije jaren aan het tijdschrift mee, van jonge debutanten tot rijpe poëten en oude meesters. Zo groeit ieder nummer uit tot een kleurrijke waaier van onze hedendaagse poëzie.” (De Morgen, In een notendop, 25 april 2018, p13)