Inhoud 2023

2023-1

21e jaargang – nummer 1 – april 2023 – 153 nieuwe gedichten van 32 dichters

INLEIDING Zandzakjes rond de dichter

Er staat geen leeftijd op de behoefte om de brutaliteit van machthebbers aan te klagen. Naast de menselijke tragedies die zij veroorzaken, is hun aandacht voor wat we beschaving noemen, zo goed als onbestaande. In de Oekraïense stad Dnipro echter legden gemeentewerkers zandzakjes rond een standbeeld van Aleksander Poesjkin (1799-1837). (*)
In dit gewelddadige tijdsgewricht wordt de flinterdunne laag vernis die beschaving heet, met vernieling bedreigd. Vanouds worden kunst en cultuur als hinderlijk ervaren door despotische heersers. De oorlog in Oost-Europa herinnert ons aan de fragiliteit van onze democratieën. Er blijkt nog minder nodig dan we al vreesden om de cultuur afhankelijk te maken van politici die niet gehinderd worden door kennis.
Onwetendheid en onverschilligheid ten aanzien van cultuur floreren ook in kringen van politici in onze democratische Lage Landen. Beschikbare middelen blijven meestal bestemd voor instellingen en initiatieven van grote steden die schittering en aanzien moeten geven in binnen-en buitenland. Kleinschalige initiatieven, broedplaatsen voor nieuw talent, worden vaak stiefmoederlijk behandeld.
Cultuurpolitiek is vernauwd tot aandacht voor schittering en excellentie. Wat we vandaag nog niet toonaangevend vinden, kan het morgen zijn. Oog voor nieuwe stemmen is geen luxe maar een noodzaak.
De aandacht voor een niet commercieel en kwetsbaar kunstgenre als poëzie, veronderstelt kennis van en waardering voor taal. In een wereld van geweld en geld, zijn dichters misschien onbeduidend maar wél bezig met taal, een essentiële drager van liefde en hoop, van woede en wanhoop. Gerrit Kouwenaar (1923-2014) heeft feilloos verwoord waar het de ware dichter om te doen is:
“Ik heb nooit naar iets anders getracht dan dit:
het zacht maken van stenen
het vuur maken uit water
het regen maken uit dorst”
(**)
Ook in deze 21ste jaargang blijft dit tijdschrift een eigenzinnige plek voor nieuwe stemmen en voor de rijkdom van de traditie. Dichters, lezers, uitgever en mecenassen staan garant voor de toekomst van Het Liegend Konijn.

Jozef Deleu, Hoofdredacteur

(*) Michaïl Sjiskin. Russisch schrijver in ballingschap. De Morgen: 27 juli 2022.
(**) Gerrit Kouwenaar: “Vallende stilte”. Keuze uit eigen werk. Querido, 2008

INHOUD

EVI AARENS
Vertrouw op mij. Het dictum dat ik dien (een canto)

FRANCESCA BIRLOGEANU
De wolven
Zus
Warm / koud I.II.III
Puree
Zilvervisjes

DESIREE-CHRISTINE VAN BITTERSWIJK
Kluisenaarskind
Dood gewicht
Wolkenfront
Hedone

PAUL BOGAERT
Portretrecht
Grijpkranen
Vingeroefening 1
Vingeroefening 2
Vingeroefening 3

KURT DE BOODT
Zoals ik mij uit uwe werken heb geroken
De schuur met de dubbele poortluiken breed open
En de boer hij ploegde voort
Pablo Picasso noem je geen klootzak
Wennen aan je nieuwe hoortoestellen
De aarde hield een beetje van ons toch ?

DAVID CORNILLE
Prelude
Mal
Krater

FAMKE SINNINGHE DAMSTE
Openbaar bezit
Zal ik voor u opstaan
Meldpunt voor onbegrijpelijke zaken

HANS DEPELCHIN
De troglodiet
Het zevendeblad I.II.III.IV
Striklijn van zilver
Traagslaap I.II.III

JAN-WILLEM DIJK
Traject
Ik ben veel te jong om ergens verantwoordelijk voor te zijn
Op geen van de vragenlijsten kan ik dit antwoord invullen
Liftscènes

ANGELIKA GERONYMAKI
Bovenkamer
Overgave
De nachtslang
Alles dat hoop gaf in eindrijm

SHARI VAN GOETHEM
Dagboek van een geboorte. 0.1.2.3.4.5

MAX GREYSON
Midden op de weg
Dochter
Ouderlijk huis
De schimmen zijn smokkelaars van de geborgenheid

MAARTEN INGHELS
Laatste adem I.II.III.IV.V

HEIDI KOREN
Ik moet wel iets consumeren
Ik heb het van horen zeggen
Ik wist dat ik iets heel naars had gezegd
Vandaag geef ik iedereen een stem…
Kijk hoe mooi we zijn dood

ONNO KOSTERS
Achter het glas 1.2.3.4.5

JENS MEIJEN
Levka

MARC REUGEBRINK
Vijf gedichten voor H.
Ook dit wordt bos
En adem nog eens in
Rouw is een lic haam
Ontdaan
Het is het gras

MARIEKE LUCAS RIJNEVELD
Het hagellot
Geboorteakte

ARNOUD RIGTER
Het experiment mens
1.concentratie
2.inauguratie
3.stabilisatie
4.organisatie
5.realisatie
6.evaluatie

LISA ROOIJACKERS
1.Schepper
2.Verdeler
3.Vernietiger

JAN-PAUL ROSENBERG
Het orakel van Drogstad
Meditatie op het ontstaan van een morgen
Geboorte van het orakel
Scheidslijn
Monoloog van het orakel tot de lege stad
Mirage
Siësta
Telekinese

ANTONY SAMSON
Pitbull
Thuiskomen is een daad
Bovenkamer
Staat van zijn

EMMA LAURA SCHOUTEN
Nachtschade
Midzomerhymne
Hic sunt dracones
De nacht dat het water kwam
Voorland

JOEP STAPEL
Een vrouw
Dijk verzwaring
Schelpen
Belangeloze poëzie
Schuur

MAAIKE ELISE VAN STEENIS
Odin
De gehangene
Radha
De Hiërofant

EDDY STEENVOORDEN
Pogingen tot houvast 1.2
Korte rondleiding

MARK VAN TONGELE
De tuimelaar zwemt trager als hij aarzelt
Inbrokkeling
“Hoe moet het nu verder?”
Elkaar diepgaand verstaan
Terwijl onderhuids vuur
Zo wanhopig
Witrollottig
Altijd blijft er meer

MARC TRITSMANS
Berichten uit het achterland I.II.III.IV.V.VI.VII

MARCELLE VERBERNE
Alle schepen
Maart
Stil
Ankeren
Trechter

PETER VERHELST
Landschap met vrouw

TANIA VERHELST
Het spiegelpaleis I.II.III.IV.V.VI.VII

SVETLANA ZAKHAROVA
Noemmemerel 1.2.3