Debuutprijs 2007

“Wil iemand in mijn benen lopen, in mijn mond zijn woorden leggen…”

Ester Naomi Perquin

De eerste Debuutprijs Het Liegend Konijn werd toegekend aan Ester Naomi Perquin (°1980) voor de bundel Servetten halfstok uitgegeven door uitgeverij van Oorschot in Amsterdam. De uitreiking vond plaats op dinsdag 9 oktober 2007 in deBuren, Brussel.

Bij het eerste lustrum van Het Liegend Konijn, tijdschrift voor hedendaagse Nederlandstalige poëzie, reikte het Vlaams-Nederlands Huis deBuren in Brussel voor het eerst de tweejaarlijkse Debuutprijs Het Liegend Konijn uit. De prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt, zodat er een keuze kan worden gemaakt uit een breed aanbod. Voor de eerste Debuutprijs Het Liegend Konijn kwamen drieëndertig bundels in aanmerking. Uitgevers uit Nederland en Vlaanderen stuurden bundels in die verschenen tussen 1 mei 2005 en 1 mei 2007. De prijs bestond uit de vertaling van de winnende bundel in de talen van de geografische buren, het Frans, het Engels en het Duits. deBuren gaf ook een bundel uit met de vertaling van één gedicht uit de winnende debuutbundel in de drieëntwintig officiële talen van de Europese Unie. De laureaat ontving daarnaast een geldprijs van € 2.500 en in Het Liegend Konijn zal een reeks nieuwe gedichten worden gepubliceerd.

De jury van de Debuutprijs Het Liegend Konijn – 2007 bestond uit: Jozef Deleu (voorzitter, hoofdredacteur Het Liegend Konijn) en de dichters Marjoleine de Vos, Geert Buelens, Mustafa Stitou en Menno Wigman.

De eerste Debuutprijs Het Liegend Konijn werd uitgereikt op dinsdag 9 oktober 2007 in het Vlaams-Nederlands Huis deBuren door Ján Figel, EU-commissaris voor jeugd, onderwijs en cultuur, aan Ester Naomi Perquin (°1980) voor de bundel Servetten halfstok uitgegeven door uitgeverij van Oorschot in Amsterdam.

De jury was bijzonder enthousiast over dit debuut. “De verstechniek staat op een erg hoog en constant niveau. Het hele leven krijgt hier een plaats: onzwaarwichtig, geestig maar beslist niet oppervlakkig. De onderwerpen variëren van jonge meisjes in de zon tot reïncarnatie, van alledaagse huiselijke scènes tot de droom van architecten. De poëzie van Perquin omvat de hele wereld en probeert er greep op te krijgen. Ze stelt vragen en reflecteert; de verwondering echoot in elk gedicht. Haar verzen doen de lezer stilstaan en denken: weerhaakjes van haar krachtige formuleringen zetten zich ongemerkt vast in het geheugen. Zo werken deze gedichten: je hebt ze meteen voorgoed in je tas, je hoofd, je hart. Een overweldigend debuut.”

REÏNCARNATIE

Wil iemand in mijn benen lopen,
in mijn mond zijn woorden leggen
en in mijn handen stijve vingers
soepel strekken voor pianospel
of strelen – wie wil mij aan?

Word ik de eerste keus of heeft
een mooier lichaam niet gepast?
Lig ik opgevouwen achteraan of
hang ik breeduit in de etalage?

Hoe weten zij hoe ik mij was?
Welk nog onzichtbaar etiket
is in mijn nekrand vastgezet?

Ester Naomi Perquin

Uit: Servetten halfstok,
Uitgeverij G.A. van Oorschot, Amsterdam, 2007