Themanummers

Het Liegend Konijn brengt niet eerder gepubliceerde Nederlandstalige poëzie. Dit gebeurde al drie maal rond een welbepaald thema.

themanummer ‘HIERNAMAALS
3e jaargang – nummer 2 – oktober 2005

themanummer ‘VERANDERLIJK
5e jaargang – nummer 1 – januari 2007

themanummer ‘OORLOG
12de jaargang – nummer 1 – april 2014

Het themanummer ‘OORLOG’ van Het Liegend Konijn 2014-1 vindt u met dezelfde inhoud – 383 nieuwe gedichten – maar met een aangepaste cover in uw boekhandel onder de titel: ‘Alle malen zal ik wenen -nooit eerder gepubliceerde gedichten over oorlog – samengesteld door Jozef Deleu’, paperback 14,5 x 21,5 cm, 436 blz., prijs: €25, ISBN 978 94 6131 272 3 – NUR 324

De volledige inhoud leest u hier.