Pers 2019

2019-1

  • “Het liegend konijn is een mooi uitgegeven oase van dichterlijke kwaliteit met een uitgebreide selectie van nieuw werk van bekende schrijvers en neofieten. Poëzie is de wraak van de introverten. Gedichten lezen is een daad van verzet en verwondering (…). Poëzie is een dam tegen de steeds hoger wordende golfslag van het lelijke en het vulgaire.” (De Morgen, Mark Coenen, 30 maart 2019)