Pers 2022

2022-2

 • “In Het Liegend Konijn worden lezers snel en deskundig geïnformeerd over wat er in het land van de poëzie omgaat. De verdiensten van het blad voor de promotie van de poëzie kunnen bijgevolg moeilijk overschat worden.” (Poëziekrant, Dirk de Geest, nr. 1-2023)
 • “Eigenlijk zijn de dichters die de feesteditie van Het Liegend Konijn hebben gehaald, voorbij een hoge ondergrens geraakt. De redactie van Jozef Deleu heeft puik werk geleverd met deze selectie.” (Meander, Tom Veys, 19 december 2022) Lees hier verder
 • Het Liegend Konijn 2022/2 is een nieuwe aflevering in een onderhand overbekende reeks, met veel afwisseling en kwaliteit. Een warm boeket voor de koudere wintermaanden.  (Mappalibri, Dirk De Geest, november 2022) Lees hier verder.
 • Het Liegend Konijn is het mooiste literaire tijdschrift van dit moment. (Neerlandistiek, Marc van Oostendorp in ‘Onze keizer is volslagen gek – Waarom Het Liegend Konijn lezen?’, 28 oktober 2022) Lees hier verder.

2022-1

 • Er valt zelfs iets voor te zeggen dat juist bescheiden bladen als Terras en Het Liegend konijn (respectievelijk voor alleen vertaalde literatuur en alleen voor hedendaagse Nederlandse poëzie), die minder tamtam maken dan Das Magazin ooit deed, een cruciale taak op zich nemen: dáár verzamelen mensen zich rondom één ambacht, en daar vindt het soort specialisatie plaats waarvoor een literair blad de ideale omgeving is. (De Groene Amsterdammer, ‘Bladen, blaadjes en de geest van de tijd’ p. 54-57, Thomas Heerma van Voss, 8 september 2022)
 • Ach, wie twintig jaar aan Het Liegend Konijn bijeen op de plank heeft staan, heeft de poëzie in pacht. Die kan zich niet ander dan een verguld mens voelen. (Literair Nederland, Ingrid van der Graaf, 7 juli 2022) Lees hier verder.
 • Het Liegend Konijn is alweer de goedkoopste manier (amper een halve euro per dichter) om de zomermaanden intens en zinvol door te brengen. (Mappalibri, Dirk De Geest, juni 2022) Lees hier verder.
 • Het Liegend Konijn bestaat twintig jaar en ik wil de gedreven oprichter en redacteur Josef Deleu daar van harte mee feliciteren. Hij heeft de Nederlandse poëzie een niet te overschatten dienst bewezen door in zijn tijdschrift meer dan vijfduizend nieuwe gedichten op te nemen van meer dan vierhonderd dichters, rijp en groen. (Meander Magazine, Hans Puper, 3 juni 2022) Lees hier verder.
 • Geef ons wortels, beste Jozef, méér wortels. Oranje, geel, paars en gewonnen uit diepe grond. Deze ‘wankele beschaving waarin macht en geld overheersen’ vraagt niet om minder maar om meer poëzie. (De Standaard der Letteren, Filip Rogiers, 28 mei 2022)
 • Geen moeizame essays, laat staan gemakzuchtige interviews, alleen pás geschreven poëzie. Juist door al die actualiteit is dit tijdschrift een soort literair monument geworden. (De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde / MdNL, Mario Molegraaf, 27 april 2022) Lees hier verder.
 • Het beste en belangwekkendste boek van de laatste 20 jaar wordt door tientallen auteurs geschreven en verandert constant van gedaante. Het staat niet in toptienen en bevat teksten die schoonheid en troost bieden, maar ook ruwheid, geilheid, onnozelheid, kitsch, sentimentele ontboezemingen en bijzonder gesofisticeerde gedachten. Een boek dat koppig en onuitroeibaar lijkt, dat volgens sommigen geen enkele behoefte lijkt te bevredigen maar telkens opnieuw bevat het nieuwe kiemen, sprankels, nieuwe mogelijkheden, het vaste voornemen het bijltje er niet bij neer te leggen. Een boek voor de toekomst dus. Twee keer per jaar (in de lente en in de herfst) verschijnt Het Liegend Konijn en het bevat poëzie die nog nergens anders verscheen. Onder redactie van Jozef Deleu. (De Standaard, Peter Verhelst, 9 april 2022)