Inhoud 2021

2021-2

19e jaargang – nummer 2 – oktober 2021 – 177 nieuwe gedichten van 36 dichters

INHOUD

ALARA ADILOW
Het café
De vissersstad
Ik droeg een kroon van wilgentakken
Je wens kwam niet uit

OBE ALKEMA
ZES COMPOSITIES
Alles ist einfach
Atmosfeer en verschijning
Meer en meer ongemarkeerde citaten
Nieuwe structuur
Secularisatie
Verzameling emotionele provocaties

MISCHA ANDRIESSEN
Dat het het diepste was
Dat het het vanzelfsprekendste was
Dat het het ondenkbaarste was
Dat het het innigste was
Dat het het onherstelbaarste was

CHRISTOPHE BATENS
Vertakkingen V
Vertakkingen VI
Vertakkingen VII
Vertakkingen VIII
Vertakkingen IX

ANN BELLEMANS
(W)EERLOOS
Bezems
Krater
Boom
Existentie
Vernield

AMINA BELÔRF
De nachtklok
Lief lijf
Troost
Gestapelde verhalen

EELKJE CHRISTINE BOSCH
landdier
een jaar met jou
pats daar gaat er weer een
perimenofenomenaal

ANNEKE BRASSINGA
Een wiskundig inzicht
Liefdes
Kan ik een dode ruilen voor een levende
Wat krijgen we nu

JONAS BRUYNEEL
Het dorp van mijn vader
Fahrentriesch
Mijn naam is Alma

PIETER CLAEYS
Eclips
Sediment
Grendel

MATTIJS DERAEDT
Witte jongen
Eettafel
Groene veren
Slaap

HAMIDE DOGAN
Op het droge
Aan de rand van alles
Wilde ideeën

FLIP FILZ
Moe
De rimpels van mijn vaders hand
Solanine

EVA GERLACH
Virus 1.2.3.4.5

DOMINIQUE DE GROEN
Slangen 11.12.13

LUCAS HIRSCH
Ashuis 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16

ESTHER JANSMA
HET VERHAAL VAN DE ZEEROVERSDOCHTER
Het begin
Welkom aan boord
De onstuitbare neiging om mooi te zijn
Noodrantsoen
Aanslibsels
Close-up
Nieuwe kansen
De verdwijntruc
Ook dit gaat voorbij
We werden heus wel eens gered
In de schijnwerper van complimenten
Zwemles
Het einde

SABINE KARS
WAAROM ZO KOUD
1. gisteren wist ik me geborgen
2. PaviljoenC- geen bezoek in de nauwe uren
3. in het geding
4. pleidoor voor een aanhaling
5. de pijl wijst noordnoordoost I.II.III.IV.V

RUTH LASTERS
Oogst
Dek
Celsius
Navendel
Sonar
Holen

HERMAN LEENDERS
De velden van rouw en verdriet I.II.III
Expresweg
Spoorvorming
Erfenis
Manufacture Imperiale et Royale Nimy
Terzake

SANDER MEIJ
Cirkelredenering
Homo homini lupus
Iglo 1986

ROELOF TEN NAPEL
nog eens,wolf

ROGER DE NEEF
Bezoek
Het hier
Buiten adem
Vandaag
Schrijven 1
Schrijven 2
Schrijven 3

IDUNA PAALMAN
Bewijs van bekwaamheid
Bewijs van toelating
Sonnet bij sonnet 110 van Shakespeare

INEKE RIEM
VOOROUDERGEDICHTEN
Christian Rehm (1730-1784)
Veiling van oude tijden
Getrouwe directie
Famylje
Dino’s

ARNOUD RIGTER
Een blauwbekkende aardbol…
Zoogdiermeldpunt
De dood begint vader af te pellen
Onder de deken fikt nog een vochtige zon
Een mens probeert eens iets te verzinnen
Groeten van de oneindigheid

MARIEKE LUCAS RIJNEVELD
Plukhoogte
Stijgend waterpeil
Hotelmanieren
Marszeilkoelte

FILIP ROGIERS
de onfatsoenlijken 1.2.3
hier groeiden vroeger geen olijven
schaarser water
Later

JOEP STAPEL
Op gesprek bij een hogere macht
Gezien
Laatst vond hij op straat een kosmogonie

MUSTAFA STITOU
.Karton
Waarom het mij niet behaagt…
Er waren kamers…
Uier
Ze kneedt het deeg…
Om ons op te vrolijken
Het gezicht van de eeuwigheid

BERT STRUYVE
Het sterft Finse dagen I.2.3

PETER THEUNYNCK
In den beginne 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10
MARC TRITSMANS
Suite voor cello 1.2.
De lenzen van Van Leeuwenhoek (1677) 1.2.3
In Amerika 1.2

TANIA VERHELST
Heel lang zijn wij niet geweest I.II.III.IV.V.VI.VI

MARJOLEINE DE VOS
Orfeus daalt niet af 1.2.3.4

AD ZUIDERENT
Flarden van een idylle 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.
Restant van een idylle

2021-1

19e jaargang – nummer 1 – april 2021 – 179 nieuwe gedichten van 40 dichters

Het recht om te dromen
Kunst doorprikt de grootspraak van macht. De spanning tussen kunstenaars en autoriteit is reëel. Onze politici zijn op enkele uitzonderingen na, maar matig geïnteresseerd in kunst. Deze spanningen zijn altijd pijnlijker voor de machthebbers dan voor de kunstenaars, die de stem van de kiezer niet behoeven. Kunstenaars zijn tevreden met belangstelling en waardering.
Dat kunstenaars onontbeerlijk zijn en het leven boeiender, uitdagender en leefbaarder maken, blijkt overduidelijk in deze tijd. Hardnekkig blijven ze creëren en opkomen voor menselijke waarden. De pandemie confronteert de maatschappij met onzekerheid, afhankelijkheid en wanhoop. Aandacht voor de essentie van bestaan én het voortbestaan biedt uitzicht op wat ons overkomt. De mens ervaart volop de omvang van zijn onvermogen.
-*-
Van alle kunstenaars zijn schrijvers, en dichters in het bijzonder, de minst kwetsbaren. Hiermee bedoel ik dat hun grondstof, de taal, hun niet kan worden ontnomen. Ze hebben geen behoefte aan dure materialen of aangepaste ruimtes om hun creaties tot stand te brengen. Dichters beschikken over het woordenboek, die graanschuur van onze taal. Creativiteit laat hun toe ongeremd alles opnieuw te verkennen en te benoemen en een plaats te geven in het hoofd en het hart van hun lezers. Dichters kunnen geheel ongebonden suggereren waar het altijd om te doen is: taal als ultieme vorm van overleven voor de mens.
Macht staat machteloos tegenover dichters, die vaak onvoldoende beseffen hoe weinig schatplichtig ze zijn aan derden, met uitzondering aan de grote dichters op wier schouders ze staan. Daarom is het ook zo kwalijk als dichters slijmen en machthebbers naar de mond praten of als ze hun taal aan de machthebbers uitbesteden. Iedere toegeeflijkheid op dat vlak is verwerpelijk. De spanning tussen macht en poëzie is noodzakelijk. Politici vermogen niets tegen dichters. Ze kunnen het dwergkraantje dat subsidie heet strakker aanspannen en desnoods dichtdraaien, maar au fond kunnen dichters zich blijven inlaten met de wereld en opkomen voor alles wat belangrijk en weerloos is.
Het recht om te dromen is het voorrecht van ieder dichter. De woorden van de grote Amerikaanse dichter Mark Strand (1934-2014) moeten ze tot de hunne maken:
“Perfection is out of the question for people like us…”
(Volmaaktheid kunnen mensen als wij wel vergeten) *
De discussie over de kwaliteit van poëzie eindigt niet en dat stelt gerust. De gelaagdheid van de woorden is groot en de interpretatie ervan is mede afhankelijk van hun relatie tot andere woorden. Een gedicht stort als een kaartenhuisje in elkaar als de woorden niet op elkaar inwerken, als ze niets toevoegen aan de bekende werkelijkheid, als ze niet een nieuw geheel vormen, desnoods een verbrokkeld geheel als dat de bedoeling van de dichter mocht zijn.
-*-
Negentien jaar al staat Het Liegend Konijn open voor de poëzie die nu geschreven wordt. In welke mate die poëzie appeleert aan onze tijd, moet voortdurend kritisch worden geëvalueerd. Daarom komen in dit tijdschrift zowel bekende als onbekende dichters aan het woord . Er is in dit blad plaats voor passie en wanhoop, mededogen en verzet, woede en alles wat deze tijd zo turbulent en overweldigend maakt.
Het Liegend Konijn is vanouds eigenzinnig. Het staat open voor alle genres poëzie, in het Nederlands geschreven door dichters van nu. Meer wil dit blad niet zijn – maar ook niet minder.
Dat Pelckmans Uitgevers NV het tijdschrift met professionele zorg een thuis biedt, is geruststellend. In de stormen die af en toe in het boekenvak opsteken, kijkt Het Liegend Konijn vol vertrouwen naar de toekomst, dankbaar voor de creativiteit van de dichters, de toenemende belangstelling van de lezers en de blijvende steun van de mecenas.

Jozef Deleu, Hoofdredacteur

* Mark Strand: Gedichten eten. Keuze en vertaling Wiljan van den Akker & Esther Jansma. De Arbeiderspers, Amsterdam. Antwerpen. 2006

INHOUD

EVI AARENS
Het is nog vroeg als ik mijn huid op raap (een canto)

JAN BAEKE
Wat iemand met zijn werk wil doen
Onze handen zijn thuis in emoties
Het verlangen van het vaderland
De wereld zoals wij die kennen en zoals jij die kent
Het verkeerde hart

JOHAN MARC BAETEN
Graffiti
Vreemdeling
Binnenweg
Ons
Blue-eyes white dragon

MARIA BARNAS
Het is mogelijk

GEERT JAN BEECKMAN
Personage voor een doorkijk met zwart
Verzoekschrift
Hitte

JACOBUS BOS
Schepping (2)
Waar niets is hier
De wedervondst
Hoe tegendraads ook
Eenzamer kan een achterblijver niet zijn
De mythe van vader en zoon

DANIËL BRAS
Augustus 2001
Juni 2018
Juni 2019

GEERT BUELENS
Coronaconcertcultuur1
Coronaconcertcultuur 2
Coronafestivalcultuur

PAUL DEMETS
Boreaal 1.2.3.4.5

MANDY EGGERDING
Oefeningen in zijn 1.2.3.4.5.6.7.8.9

HANNEKE VAN EIJKEN
Quarantaine

ALY FREIJE
Stiltes
Zussen
Tussenruimte II
Hij kent de lichte vogeltaal

LIES VAN GASSE
We waren jong…
Een onvoorzichtige resident

JAN GEERTS
Laatste brieven. Opgedragen aan mijn vader

MAARTEN VAN DER GRAAFF
2007

MARIJKE HANEGRAAF
Wie we waren
Vreemde
Schaap om de schouders
Licht verward persoon
Tot op het bot
Orkaan verhoudt zich tot zon
Zee van Craske

HILDE KETELEER
DAT KUNNEN WIJ NIET WETEN
Het zou weer oorlog kunnen worden
Nooit meer
Eenennegentig
Oorlogswinter
Bruidspaar

FRANS KUIPERS
Zonnesteen

BAS KWAKMAN
Zerewind 1.2.3.4.5.6.7

DELPHINE LECOMPTE
Middag, herfst, deprimerende slaapzak
De haring en de tuinleraar
Dutje de dood en de schoffel

MYRTE LEFFRING
Faq
Present
Deceptie
Zo’n dag
Winterlied
Verjaardag

FIEN LEYSEN
Op jouw terras
Onder lakens
Wat nog steeds niet weg is
Zinsontleding

GERRY VAN DER LINDEN
Stemmen

SYLVIE MARIE
Eb
Door
Zoals je voor zorgen zorgt, zo zou je voor jezelf
Zonder kleerscheuren, weet je wel
Iets
Lofzang op een lucifer
Op een parking
Bekentenis
De actieve vorm van geboren worden is gebeuren

LIEKE MARSMAN
Succes
Gedaantes

VINCENT VAN MEENEN
Zeven gedichten 1.2.3.4.5.6.7

JENS MEIJEN
Linnen sok met daarin vlees
Luxe
Shut the fuck up and cat dog shit
Epic big room anthems 4 parking lots / explosive car tuning 7
Kroon

MAHLU MERTENS
Censuur
Sporen
Monotoon
Mogelijke verklaringen (cyclus)

KOENRAD MOERMAN
Dood in Venetië
Pygethica (de moraal in je mars)
Het sprookje van de prinses en de kikker
Temptation Island
De ontbrekende letter
Brussel – hotel de passe

THOMAS MÖHLMANN
Hooglied 1.2.3.4.5.6.7.8

J.V. NEYLEN
Een wesp in een long I.II.III

FRED PAPENHOVE
Loeiende sirenes
Gedreven
Vergeten
Nog lang niet
Bijna te mooi

HAGAR PEETERS
Berichten tot bijstand van disfunctionele gezinnen in coronatijd

BERT VAN RAEMDONCK
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlees
https://nl.wikipedia.org/wiki/Varkensvlees
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paardenvlees
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kippenvlees
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rundvlees
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hondenvlees

LIZA DE RIJK
De val
Hoeksneeuw
Verdwijnende voetafdrukken
Schaamte
Handleiding voor als je hart uiteenvalt in een muggenzwerm

WIM VANDELEENE
Web
De zandloper en de atoomklok
Totem

JAN VANMEENEN
We gaan voor helder
Schipgatduin
Home Saint Christophe 2

JABIK VEENBAAS
Herinnering
Kamermuziek
Affaire

MEITY VÖLKE
KELDERS
I.Blinde ontmoeting
II.Trivia infinitivi
III. Eerst een maat

PIETER VAN DE WALLE
Het tijdperk van de wolken
Ongewervelden
Spreadsheets