Inhoud 2008

2008-1

6e jaargang – nummer 1 – april 2008 – 137 nieuwe gedichten van 22 dichters

Jozef Deleu
Uit het nest geroofd – bij de zesde jaargang
Bij het begin van deze nieuwe jaargang wil ik even omzien in verwondering.
Het Liegend Konijn gaat al vijf jaar zijn speelse en eigenzinnige gang. Er verschenen in die periode tien afleveringen, waaronder twee omvangrijke themanummers: “hiernamaals” in 2005 en “veranderlijk” in 2007. Meer dan honderd dichters publiceerden in dit eerste lustrum veertienhonderd nieuwe gedichten.
Tussen veel poëten en Het Liegend Konijn is een amicale band gegroeid, die echter kritische openhartigheid niet in de weg staat. In dit tijdschrift worden alleen nieuwe, niet eerder gepubliceerde gedichten opgenomen. Steeds meer dichters beschouwen het als een eer aan Het Liegend Konijn mee te kunnen werken. Het blad biedt ruimte voor hun nieuwste werk. Er wordt nooit gemarchandeerd. Ieder gedicht wordt als een unieke taalschepping gerespecteerd.
Dat ik in de eerste nummers van Het Liegend Konijn soms op veilig heb gespeeld, belette mij niet in toenemende mate ruimte te reserveren voor jonge en oude nieuwe stemmen. Met opzet publiceer ik nog frequenter werk van dichters met een klassieke of een eigenzinnige poëtica. Op die manier wordt de verscheidenheid van de poëzie in het Nederlands scherp in beeld gebracht. Dat geeft de lezer de gelegenheid de hedendaagse dichters nauwlettend en van nabij te volgen en de sleutel van hun werk te vinden. De Franse dichter Stéphane Mallarmé schreef terecht: “Un poème est un mystère dont le lecteur doit chercher la clef”.
Het bescheiden succes van Het Liegend Konijn wijst op een behoefte aan een poëzietijdschrift als dit. Voor mij is dit een inspirerende constatering. Hoe agressiever commercie en consumptie zich manifesteren, des te krachtiger en subversiever zal Het Liegend Konijn het schrijven en het lezen van poëzie stimuleren. Misschien is dat ook een kleine, maar niet onaardige bijdrage tot de bloei en de toekomst van de Nederlandse taal. Jozef Deleu, Redacteur Het Liegend Konijn

Rodaan Al Galidi
• Bestaan
• Laten we aan het begin van de winter optimistisch zijn

Yi Fong Au
• ‘Voor het in de volksmond sterven’
• Moribund
• Een nutteloze droom
• Een parabel
• Een zwerver

Abdelkader Benali
• Ibn Khaldouin in Hollandia Felix
• 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

H.C. ten Berge
• Sermoen in elegisch geprevel verzinkend

Anne Büdgen
• Je zegt geen dag
• Ik schrijf u nog
• Vandaag stopten alle trams
• In halfdonkers
• Waar is Katja?
• Draag een warme jas
• De man uit Zuid-Afrika
• Dag moeder

Marleen de Crée
• Spiegelbeeld
• I wonder why
• Plus est en vous
• A l’ombre de
• Dura lex

F. van Dixhoorn
• Verend tangetje

Hélène Gelèns
• Mij nieuw

Eva Gerlach
GEZICHT OP ZIERIKZEE
• Esaias van de Velde, gezicht op Zierikzee
• Sprong
• Stek

Piet-Hein Houben
• Onomwonden
• Van alle tijden
• Nog meer

Hilde Keteleer
PRO MEMORIE
• Pro memorie
• Kalender

Jan Lauwereyns
BEDACHT DE MUG
• Bedacht de mug
• Je doet het of
• Heb je het ook gevoeld
• Studeer je wiskunde
• Hoe licht is het
• De bladzijden open
• Alle apen beratelen zich
• Witte ruis doorklieft de lucht

Myrte Leffring
• Sterk
• Stof
• Krans
• Vrouwenmantel
• Dankbetuiging
• Hij haar

Tomas Lieske
• Een Trojaan tot zijn dochter
• Prof. Dr. M. J. Schalij tijdens het dotteren
• Erwin Blumenfeld tot Lisa op de Eiffeltoren
• Sade tot Justine
• Een nieuwe Noach tot de postmoderne gehaaste
• The time is out of joint
• Servië ten hemel gevaren

Sylvie Marie
MOEDERMOMENTEN
• 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Leonard Nolens
NESTGEUR
• Darwin
• Nostalgie
• Erfenis
• Heraldiek
• Koor
• In memoriam Maurice Gilliams (1900-1982)
• Zestig

Ester Naomi Perquin
• Op wacht
• Familieberaad
• Hereniging
• Af te halen
• Procedure
• Grote broer
• Aan de oppervlakte
• The importance of Being chicken
• Na de mythe
• Hier tekenen alstublieft

Lucienne Stassaert
• Spielereien
• Binnenbeense spelen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Ivo van Strijtem
• Si mineur
• Elizabeth van Hongarije
• Godelieve en de sprookjes
• Godelieve en de kraaien
• Lucia en de ossen
• Casilda en de rozen
• Liedje
• Casilda en de foto

Jabik Veenbaas
• Moeder aarde
• Boerenbegrafenis
• Stad van liefde
• En dan gebeurt het toch
• Brief aan een koorvriend bij het bericht van een zelfmoord

Leo Vroman
• Die jongen 1. 2.

Bernard Wesseling
ZEN WAS GEEN MENS
• Hoogtepunten van een roman

2008-2

6e jaargang – nummer 2 – oktober 2008 – 161 nieuwe gedichten van 26 dichters

Wesley Albstmeyer
• Jij de wereld
• Het vuur
• De navel van de wereld
• Uitkijkpost
• Wat is er en wat lijkt
• Scheveningen 616
• Scheveningen 630
• Dode roofvogel

Jan de Bas
• Voor de inspiratie
• Aankomst
• Wonder
• Huismus

Anna de Bruyckere
• Schaak I. II. III.
• Een-tweetje met de dood
• Een brief om achteraf te vinden
• Verslechtering

Job Degenaar
• Bezoek aan een verre baby
• Heiligenabend
• Dagpauwoog doet Ierland
• Bericht voor de reizigers naar het zuiden
• Windturbines

Paul Demets
• Roofbouw 1. 2. 3. 4. 5.

Frans Deschoemaeker
• Het verhaal van de paden 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Bernard Dewulf
• Theater aan zee
• Scheur
• Refrein
• Muziek
• Home movies

Hans Groenewegen
• Anatomische les
• Patrimonium I. II. III. IV. V. VI.
• Muziek !
• Tijd, te verliezen

Jacob Groot
• Shoppen
• Super
• Bewimpelde
• In den beginne (de film)
• Gereed
• Bereid
• Ik zie het zo
• Ik schrok
• Ik zal het uitleggen
• Ik beloof het

Luuk Gruwez
• Als I. II.
• Oma’s metafysica
• Zuster maan
• Trappen
• Voor een goede nachtrust

Philip Hoorne
• Dracht
• Ik zal je
• Moordgriet
• Pluche & plastic
• Was bevuild
• Wensbeeld
• Zone 30

Esther Jansma
• Watertaal 1. 2. 3.
• Het einde is een hoop gedoe 1. 2. 3.
• Traanflesje
• Zij is te vinden aan haar binnenkant
• Picknick
• Soms steken armpjes
• En ik was blind geworden, moest een stok
• Helder

Gerrit Komrij
• Hitte 1. 2. 3. 4.

Frans Kuipers
• Door het Wim-Beuningerbos te S.
• Woensdag, park te A.
• Vorkenvreemd woord…

Liesbeth Lagemaat
• (Zij)
• Ballade van de moeder en het land
• Dek een tafel I. II. III. IV.
• Ave
• De kapper en de dood
• Grootvaders vierkante. Vacuüm scharen.

K. Michel
• Ah (een douchelied)
• Staande golf

Thomas Möhlmann
• Er is een bankje waarop niemand gaat zitten
• Entrée
• Hotelbar Mono
• Mono’s minibar
• Mono’s kussen
• De kijkers thuis

Elvis Peeters
• Uit een gezonken duikboot 1. 2. 3. 4. 5. 6.
• Adem halen
• Zonder te weten waarom
• Haar naam is haar leven
• Idool

Hagar Peeters
• Ansicht van Wilhelmina dok
• Vlakte
• Terra marineira
• De schouders van de slapende man
• Ik houd van wederkerigheid
• Het wat ouwelijk kind van driehoog achter
• Enige woorden over de ziel
• Honds lamento
• Later

Froukje van der Ploeg
• Voorbij Italië
• Machine
• Mosselen
• Slecht ijsbeerweer
• Traangas
• Het jaar is begonnen
• Olifant

Filip Rogiers
• Huis
• Zand
• Vallende vaders
• Lijf en leden

Margreet Schouwenaar
• Geen woord
• Licht
• Magdalena’s rede
• Jehanne hoort

Bart Stouten
• Nieuwe wereld…
• Ik loop…
• De zon…
• Melancholie…
• Het regent…
• Afscheid van Gran Canaria
• Nu is het stil…
• Waarom de bloemen…

Bart Van der Straeten
• Toen lagen wij
• Ahmedinejad
• Breek 1. 2. 3. 4. 5. 6.
• En de bomen
• Gebed voor Gerrit Kouwenaar

Miriam Van hee
• De piramide van de zon (Teotihuacan)
• In de voorstad
• In de hoofdstad

Marjoleine de Vos
• Ruimtevrees
• Maar niet wijzer
• Mevrouw Despina interviewt Nestor